Instruksjon

BRUK

1. Formål

Norgeskap garasjeskap er ikke-brennbare garasjemøbler som tillater å oppbevare gjenstander som normalt ligger overalt i leiligheten din eller på parkeringsplassen.

Norgeskap garasjeskap er designet for innendørs bruk i garasjer for én eller flere biler, i skur og på andres steder under tak.

Norgeskap gir deg ekstra kvadratmeter som øker lagerplass og frigjør bruksarealet i boligen din.

2. Oppbygning og utførelse

2.1 Materialer og etterbehandling

Skapet, hyller, dører som åpnes til sidene eller oppover (med  gassfjær) er laget av 0,8 mm til  1 mm metallplate. Skapbeina (i tilfelle skap med kasse som bilen kjører under), holdere for ski, dekk o.l. er laget av åpne og lukkede profiler med en veggtykkelse på 1,5 mm til 2 mm. Skapet og alle andre komponenter er malt med pulverlakk av høy kvalitet.

2.2 Åpning

Skapet kan åpnes og lukkes på tre forskjellige måter, alt etter kundens ønske:

a) Dør som svinger til sidene. Dørbladet er festet med pianohengsler til skapet langs den vertikale kanten. Dørene åpnes til sidene. Dette alternativet anbefales for lave skap.

b) Dør som svinger oppover. Dørbladet er festet med pianohengsler til skapet langs den øvre horisontale kanten. Dørbladet er støttet på begge sider med gassfjær tilpasset til dørbladets vekt. Dette alternativet anbefales for høye skap og for den øvre delen av todelte skap.

c) Rullegardin i aluminium. Skapet lukkes ved å skyve rullegardinen ned. For å åpne skapet, lukk opp låsen og trekk rullegardinen opp.

Dette alternativet reduserer risikoen for kollisjon med andre gjenstander takket være mangel på svingende deler.

2.3 Lås

Norgeskap garasjeskap er utstyrt med en lås som brukes i leddporter, vippeporter og inngangsdører i garasjer. Sylinderen leveres av det anerkjente selskapet GERDA. Tre sett med nøkler følger med.

3. Utstyr

3.1 Standardutstyr

Som standard får du et skap uten tilbehør.

3.2 Tilbehør

Tilbehøret inkluderer bl.a. følgende komponenter:

a) Skiholder

b) Sykkelholder

c) Hylle langs hele lengden av skapet

d) Sidehylle

4.Transport, montering og overtakelse

4.1 Transport og montering

Transport av garasjeskap er en ekstra tjeneste som Norgeskap tilbyr mot betaling.
Levering skjer på dato og klokkeslett avtalt med kunden. Lossing og montering på stedet som er utpekt av kunden gjennomføres av teknikere fra Norgeskap. Kunden må gi teknikerne fjernkontrollen til garasjeporten slik at de kan fritt gå mellom transportbilen og monteringsstedet. Kunden behøver ikke å være  med under montering.

4.2 Overtakelse

Etter at monteringen er fullført, blir kunden bedt om å inspisere skapet og signere en overtakelsesprotokoll med følgende alternativer:

a) Produktet godkjent uten innvendinger. Hvis det ikke er innvendinger mot skapet, velger kunden dette alternativet og bekrefter samtidig at skapet oppfyller alle forventninger og er i samsvar med spesifikasjonen.

b) Produktet godkjent med innvendinger. I dette tilfellet har kunden oppdaget manglende samsvar med avtalte egenskaper eller spesifikasjoner, men bestemmer seg for å overta skapet, fordi mangelen er akseptabel. I en slik tilfelle vil bedriftens teknikere avtale med kunden om noen utbedringer eller reparasjoner kreves.

c) Produktet ikke godkjent. I dette tilfellet har kunden oppdaget manglende samsvar med avtalte egenskaper eller spesifikasjoner og nekter å overta skapet. I en slik tilfelle vil bedriftens teknikere avtale årsaken og videre skritt for å bytte ut skapet mot et som er i samsvar med spesifikasjonen.

5. Drift og vedlikehold

5.1 Drift av Norgeskap garasjeskap

Følgende regler for riktig bruk av garasjeskap skal overholdes.

Norgeskap:

a) skapet skal plasseres på en jevn og horisontal overflate,

b) innvendinger og kommentarer til det leverte produktet skal gis til bedriftens teknikere under levering eller senere via e-post og telefon,

c) låser og mekanismer må ikke endres – dette kan føre til tap av garanti,

d) låser og mekanismer som er skadet i løpet av garantiperioden kan bare byttes ut av produsentens servicearbeidere eller en bedrift som er autorisert av produsenten,

e) hvis det er nødvendig å bytte nøkler, anbefales det å bytte ut hele låsen,

f) maksimal belastning på skapet er 400 kg, jevnt fordelt langs skapets overflate,

g) ikke len deg på den åpne svingdøren for ikke å belaste den for mye,

h) alle aktiviteter knyttet til bruken av skapet skal utføres uten å bruke unødvendig stor kraft,

i) gjenstander som anses som farlige av garasjens eier eller forvalter skal ikke oppbevares i skapet.

5.2 Miljøforhold

a) Norgeskap garasjeskap må ikke utsettes for vær og vind,

b) Norgeskap garasjeskap bør holdes vekk fra etsende stoffer (sure damper, salter, baser o.l.).

5.3 Vedlikehold

Norgeskap garasjeskap krever ingen spesiell vedlikehold. Skapet og hyller rengjøres på samme måte som alle pulverlakkerte overflater. Bruk myke kluter og milde vaskemidler. Hengsler bør om nødvendig smøres med vanlig fett eller sprøyte smøremidler.

6. Garanti

Garantien gis i Norge for 12 måneder fra monteringsdatoen eller, hvis datoen ikke er angitt, fra datoen på overtakelsesprotokollen. Forutsetningen for garantien er at Norgeskap garasjeskap brukes på en måte som er i samsvar med anvisningene ovenfor. Skader som er forårsaket av bruk i strid med anvisningen eller av tilfeldige hendelser som er uavhengig av produsenten dekkes ikke av garantien.